Sve više i više ljudi se oslanja na drvo i druga čvrsta goriva za grejanje. Korišćenje kotlova za pirolizu drveta ili kotla na čvrsto gorivo je ekonomično, efikasno i ekološki prihvatljivo. Ovaj način grejanja postao je prava alternativa zakotlove na naftu ili gas. Podela kotlova na čvrsto gorivo Kotlovi na drva su podeljeni na kotlove […]

Share Button