Saturday, 20 Jul 2024

KOTLOVI NA ČVRSTO GORIVO

Sve više i više ljudi se oslanja na drvo i druga čvrsta goriva za grejanje. Korišćenje kotlova za pirolizu drveta ili kotla na čvrsto gorivo je ekonomično, efikasno i ekološki prihvatljivo. Ovaj način grejanja postao je prava alternativa zakotlove na naftu ili gas.

Podela kotlova na čvrsto gorivo

Kotlovi na drva su podeljeni na kotlove na čvrsta goriva i kotlove za pirolizu drveta. Kotlovi na čvrsta goriva su kotlovi na  drva, ugalj i brikete. Kotlovi na čvrsta goriva mogu se podeliti i na kotlove sa  prirodnom promajom i kotlove sa veštačkom promajom (sa ventilatorom).

Pirolitički kotao: ovaj tip kotla postiže najviše nivoe efikasnosti i pogodan jeza sagorevanje ogrevnih drva, kamenog ugljakao i drvenih otpadaka, ili drvne sečke. Ovo nije moguće kod drugih vrsta kotla. Zbog toga postoji velika nezavisnost pri izboru goriva koja se mogu koristiti. Pirolitički kotao se može  koristiti kao glavni i jedini sistem grejanja.

Funkcionalnost kotlova na čvrsto gorivo

Funkcionisanje kotlova na čvrsto gorivo zasniva se na činjenici da se ostvari što bolje sagorevanje u ložištu kotlai da se dobijena energija prenese na radni fluid sistema grejanja, tj. na vodu u najvećem broju slučaja. To zahteva vrlo visoke temperature sagorevanja, pri kojima sagorevaju sve materije goriva. U tu svrhu, nekoliko faza sagorevanja se uvode na kontrolisan način jedna za drugom, u kojima se javljaju vrlo visoke temperature. Prema tome, emisije zagađujućih materija u kotlovima na čvsto gorivo su niske. Generisana energija se prenosi na integrisani izmenjivač toplote, koji se, npr. poveže cevnom mrežom sa baferom. Na taj način, toplota akumulisana u baferu se može koristiti tokom dužeg vremenskog perioda.

Isplativo je korišćenje i sa drvetom i sa ugljem, i može se koristiti kao jedini sistem grejanja. Takođe je moguće da se kombinuje sa drugim vrstama grejanja koje je već instalisano u kući. Pored toga, ovaj sistem ima klapnu za zatvaranje i otvaranje, koja se ručno podešava,čime se kontroliše snabdevanje svežim vazduhom potrebnim za sagorevanje. Preporuka je da se kotao poveže i na bafer, sa kojim se ostvaruje dodatna ušteda u potrošnji goriva. Sve u svemu, rad ovog kotla je veoma jednostavan, održavanje je jednostavno, i bez ikakvih problema.

Na šta treba obratiti pažnju prilikom izbora ovakvog kotla?

Postoje neka osnovna pravila koja je potrebno ispoštovati kada stavljate kotao u zatvoreni sistem grejanja. Takav zatvoren sistem grejanja je uobičajen  u evropskim zemljama.

S jedne strane, važno je da je kotao zaštićen. To je moguće preko termo-sigurnosnog ventila, ekspanzione posude i grupe za zaštitu kotla. Posebno je važna oprema za termičku zaštitu.

Svaki sistem grejanja na drvo ne stvara samo toplotu koja je trenutno potrebna za zagrevanje kuće. Uvek postoji višak energije i na taj način višak toplotne energije u datom trenutku. Bafer se koristi za skladištenje i vraćanje ove toplotne energije kada je to potrebno, i može se koristiti iznova i iznova. Istovremeno, bafer je odgovoran za obezbeđivanje skoro potpunog sagorevanja goriva.

Obavezno treba proveriti da li jepostojeći dimnjak odgovarajući pre nego što kupite kotao na čvrsto gorivo. Ako dimnjak već postoji, onda bi trebalo da izaberete model koji se uklapa u ovaj dimnjak, jer u suprotnom, sistem neće pravilno funkcionisati, a može doći i do ozbiljnog oštećenja čitavog sistema grejanja.

Uopšteno, kotlovi moraju biti instalirani profesionalno, što obično mora biti obavljeno od strane ovlašćenog lica.

Energetsko označavanje kotlova na čvrsto gorivo

Od septembra 2015. godine, novi sistemi grejanja na naftu i gas, toplotne pumpe kao i kotlovi iakumulatori toplote moraju nositi energetsku etiketu. Oznaka ocenjuje energetsku efikasnost sistema grejanja s nizom klasa od A +++ (vrlo dobro) do G (nedostatak efikasnosti). Početkom 2016. godine energetska etiketa je takođe uvedena za stare sisteme sa grejanjem na naftu i gas do 400 kW grejanja. Međutim, propisi o energetskom označavanju se još uvek ne odnose na kotlove na drva, s obzirom da je komisija EU odlučila da promeni propise za sisteme grejanja sa vremenskim kašnjenjem,do početka 2018. godine, kada se EU oznaka energetske efikasnosti primenjuje i na kotlove na pelet za centralne sisteme grejanja.

Share Button

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *