Saturday, 20 Jul 2024

KONDENZACIONI GASNI KOTLOVI

O kondenzacionom gasnom kotlu

Sa kondenzacionim gasnim kotlom smo dobili tip kotla koji je mnogo efikasniji od konvencionalnog. Dodatna efikasnost postiže se izvlačenjem više energije iz dimnih gasova u poređenju sa konvencionalnim kotlom i korišćenjem ove toplotne energije za prethodno zagrevanje povratne vode koja teče u kotlu. Da bi razumeli kako ovaj proces funkcioniše, moramo razumeti neku osnovnu hemiju.

Kada gas gori, kombinuje se sa kiseonikom pa se proizvodi ugljen-dioksid, voda i neki drugi nus-proizvodi. Npr. metan gas (prirodni gas):

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + ∆E

gde je ∆E energija koja se pproizvede u procesu sagorevanja. Veličina ∆E zavisi od konačnog stanja ugljen-dioksida i vode. Što su ovi elementi hladniji, preostaje manje energije u dimnim gasovima. Ovo je naročito važno za vodu, jer ako je voda u parnoj fazi, onda ona nosi mnogo više energije nego u tečnoj fazi.

Dakle, ako su, kada napuste kotao, dimni gasovi hladniji i voda je u tečnoj fazi, onda cje količina energije ∆E koju možemo koristiti veća. U kondenzacionom gasnom kotlu voda se kondenzuje unutar kotla, tj. menja agregatno stanje iz gasovitog u tečno, tako da se može izvući više energije; u konvencionalnom kotlu, voda napušta kotao kao para i ta energija se nepovratno gubi.

Niže radne temperature

Da bi mogao da kondenzuje vodenu paru iz dimnih gasova, kondenzacioni gasni kotao treba da radi na nižim temperaturama ulaska vode u kotao od konvencionalnog kotla. To je zato što se proces kondenzacije javlja na oko 54 ° C.

Međutim, čak i kada kondenzacioni gasni kotao radi na tradicionalnim temperaturskim režimima bez kondenzacije od 80/60 °C. obično nudi 4-5% veći stepen efikasnosti nego konvencionalnigasni kotao zbog superiornog izmenjivača toplote i modulacionih gorionika u kondenzacionom gasnom kotlu.

Konvencionalni kotao ima tipično minimalnu temperaturu vode od oko 60 ° C, sa izlaznom temperaturom od 80 ° C, i nemadodatnih elemenata za razmenu toplote u cilju postizanja dodatnog povrata toplote iz dimnih gasova. Iz toga proizilazi da ako dođe do kondenzacije u konvencionalnom kotlu to je loša stvar – jer kondenzat uključuje materije koje će korodirati unutar kotla i na kraju dovesti do propadanja kotla. Kondenzacioni gasni kotlovi imaju dodatne elemente za razmenu toplote i izrađeni su od odgovarajućih materijala kako bi izdržali korozivne kondenzate.

Koliko je efikasan kondenzacioni gasni kotao?

Efikasnost kotla meri se odnosom izlazne energije i ulazne energije. Da bi se dodatno zakomplikovalo postavljeno pitanje, postoje dve konvencije za merenje energetskog razreda gasnih kotlova:

  • Bruto kalorična vrednost: ovo je energija koja jedobijena sagorevanjem pod pretpostavkom da je voda u dimovodu u tečnoj fazi
  • Neto kalorična vrednost: ovo je energija koja je dobijena sagorevanjem pod pretpostavkom da je voda u dimovodu u parnoj fazi.

Prava vrednost koja se koristi prilikom razmatranja kondenzacionih gasnih kotlova je uvek bruto kalorična vrednost, što je ujedno i veća vrednost. Međutim, neke literature za konvencionalne kotlove koristiće neto kaloričnu vrednost, jer to čini njihove konvencionalne kotlove efikasnijim.

Koristeći bruto kalorične vrednosti, konvencionalni kotlovi su obično oko 80-83% efikasni pri punom opterećenju. Naspram njih, kondenzacioni gasni kotao koji koristi istu osnovu ima oko 95% stepen efikasnosti, takođe pri punom opterećenju.

Koristeći neto kalorične vrijednosti, ove brojke se povećavaju za oko 10%, tako da kondenzacioni gasni kotao za tu vrednost ima efikasnost od 103% – 105% jer izvlači više toplote iz dimnih gasova koji pokazuje neto kalorična vrijednost.

Sa korišćenjem kondenzacionog gasnog kotla  moguće je postići ovaj stepen iskorišćenja jednim delom zahvaljujući i korišćenjem vrhunski projektovanih izmenjivača toplote. Proizvođači kao što je Ferroli iz Italije, u svoje kotlove ugrađuje bitermičke izmenjivače toplote, u kojima se proizvedena toplotna energija prenosi na vodu. Bitermički izmenjivač toplote se proizvodi od čistog bakra, koji se tretira slojem netoksičnog aluminijuma, sve u cilju omogućavanja idealnih uslova za razmenu toplote. U njima je proces razmene toplote pospešen i zato što je proces strujanja vode i produkata sagorevanja suprotnosmeran, što daje najboljerezultate.

Dakle, direktna korist od kondenzacionog gasnog kotla je poboljšanje efikasnosti od najmanje 10-15%. Ali, zapravo je mnogo bolje od toga, što se vidi na slici ispod.

Energetski efikasna tehnologija kondenzacionih gasnih kotlova

Troškovi električne energije nikada nisu bili veći, a dok računi za snabdevanje nastavljaju da rastu, potrebno je naći način za uštedu.

Kada je u pitanju sistem grejanje, stara oprema i zastarela tehnologija su glavni razlozi i uzrok neefikasnosti sistema, i moze se izbeći. Na prvi pogled, Vaša postojeća oprema može i dalje „raditi“, ali to ne znači nužno da radi za Vas – zapravo, možda će raditi protiv Vas.

Početakproizvednje kondenzacionog gasnog kotla se vezuje za osamdesete godine prošlog veka i sada predstavlja potpuno zrelu tehnologiju koja se primenjuje širom sveta.

Share Button

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *