Sunday, 26 May 2024

GASNI KOTLOVI

Gasni kotlovi su mini kotllarnice koje imaju sve potrebne elemente za nesmetano funkcionisanje i automatizovan rad sistema centralnog grejanja kao i pripreme sanitarne tople vode (STV). Zidni gasni kotao je najčešći kod sistema grejanja u stambenim i poslovnim prostorima. Gasni kotlovi zauzimaju malo mesta, tako da naženje mesta za gasni kotao, bilo kondenzacioni ili konvencionalni, u Vašem domu neće prestavljati problem. Sve veći broj gasnih kotlova ima mogućnost zagrevanja sanitarne tople vode te imate mogućnost izbora modela prema potrebi za STV, pa se i tu ostvaruje značajna ušteda u potrošnji elelktrične energije. Imaju relativno niske cene, kao i  jednostavnu  i jeftinu montažu.

Šta su kondenzacioni kotlovi?

Kondenzacioni gasni kotlovi su visoko efikasni uređaji koji uspevaju da regenerišu toplotu kroz veliki izmenjivač toplote, koja bi se inače “bacila” u  okolnu kroz dimnjak. Ovi kotlovi se nazivaju kondenzacionim, jer se sa vremena na vremedimni gasovi mogu toliko ohladiti da se para u njima kondenzuje. Sama para iz gasova se koristi za vraćanje još više toplotne energije, tako što kondenzacioni kotlovi “izvlače” toplotu iz izduvnih dimnih gasova, koji se kod konvencionalnih gasnih kotlova ispuštaju kroz dimnjak sa sve toplotom koju nose u sebi.  Zahvaljujući ovom procesu kondenzacioni  kotlovi mogu izdvojiti više toplote iz istog goriva koji koriste u poređenju sa konvencionalnim gasnim kotlom, tj. sistem gubi manje toplotne energije kroz dimne gasove.

Koji su tipovi kondenzacionih i konvencionalnih kotlova?

Kondenzacioni i konvencionalni gasni kotlovi se dele na dva tipa:

Samo grejanje: Ovi sistemi su prilično slični starim, tradicionalnim kotlovima, jer uključuju poseban rezervoar za sanitarnu toplu vodu i prateću opremu. Ovaj sistem je odličan ako imate dovoljno mesta za smeštanje prateće opreme i ukoliko imate potrebu za čestim otvaranjem više slavina istovremeno. Pritisak vode neće opadati i nećete ostati bez tople vode.

Kombinovani: Ovi sistemi su odlični ukoliko imate ograničen prostor u stanu. Kombinovani kotlovi su najkompaktnija opcija i ne zahtevaju dodatni rezervoar za sanitarnu toplu vodu, tako da se mogu smestiti u kuhinjski ormar, a sanitarna topla voda se na zahtev dobija direktno iz mreže. Oni su najbolje rešenje za stanove koji imaju do dva kupatila, jer ukoliko je istovremeno otvoren veći broj slavina dolaziće do smanjenja pritiska vode.

Koji su osnovne razlike između konvencionalnog i kondenzacionog kotla?

Konvencionalni gasni kotlovi uobičajeno rade na višim temperaturama, tj. na visokotemperaturnom režimu, pa se deo toplote odlazi van preko dimnjaka. U zavisnosti od vrste i starosti, konvencionalni gasni kotao je obično efikasan u rasponu od 80% do 85%.

Kondenzacioni gasni kotlovi su izuzetno energetski efikasni jer prvenstveno funkcionišu na nižim temperaturama, pa samim tim na ovim temperaturama dolazi do kondenzacije dimnih gasova. Kondenzacija može biti štetna za izmenjivače toplote u tradicionalnim kotlovima, ali izmenjivači toplote kondenzacionih kotlova su projektovani tako da dolazi do procesa kondenzacije. Niže radne temperature rezultuju manjom potrošnjom energije i zadržavaju više toplote u sistemu grejanja.

Šta je energetska efikasnost kotla?

Stepen efikasnosti kotla meri se godišnjom efikasnošću iskorišćenja goriva. Ona predstavlja odnos proizvedene energije i godišnje potrošnje goriva. Tako npr. stepen efikasnosti od 90% znači da se 90% proizvedene toplotne energije koristi za grejanja Vašeg doma, a ostalih 10% se odlazi u spoljašnju sredinu preko dimnjaka, ili se odvode u prostoriju gde se nalazi kotao. Što je veći rejting, manja će biti potrošnja goriva. Po regulaciji Evropske komisije prodaja klasičnih, konvencionalnih gasnih kotlova je zabranjena u državama članicama Evropske unije, pa se zbog toga zahteva i zamena starih gasnih kotlova novim.

Share Button

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *