Saturday, 20 Jul 2024

ELEKTRIČNI KOTLOVI

Električni kotlovi rade na sličnom principu kao i gasni kotlovi; Međutim, umesto da koriste gas kao gorivo za zagrevanje vode u sistemu centralnog grejanja, oni koriste električnu energiju. U varijanti kombinovanog električnogkotla, ovi sistemi grejanja pružaju veliku uštedu u prostoru pošto se u jednom uređaju može dobiti kotao za zagrevanje sanitarne tople vode i kotao za centralno grejanje.

Operativno, električni kotao je pogodna procesna jedinica koju je moguće lako kontrolisati i koja ne zahteva prostor za skladištenje goriva niti dimovod i dimnjak za izduvne gasove. Dovoljna je samo prirodna promaja, nema potrebe za ventilatorom za dovodjenje svežeg vazduha, pa je samim tim kotao dosta tiši.

Električni kotao se oslanja na struju kako bi proizveo toplotu, a oni mogu biti vrlo efikasni za zagrevanje kuće isanitarne tople vode.

O električnom kotlu?

Električni kotao je rezervoar za vodu sa ulazom za hladnu i izlazom za pripremljenu toplu vodu. U okviru tog velikog rezervoara nalazi se niz električnih grejača. Električna energija dolazi iz glavnog napajanja Vašeg doma i prolazi kroz električnegrejačekojise zagrevaju do veoma visokih temperatura. Kada se ti električni elementi zagreju, voda struji preko njih i zagreva se. Kada voda dostigne zadatu temperaturu, cirkulaciona pumpa gura vodu iz kotla preko izlaznog priključka, putem cevne mrežedo grejnih tela.

Električni kotlovi su efikasniji od kotlova koji kao gorivo koriste prirodni gas, jer nema izduvnih gasova. Kada se kao gorivo koristi plin, proizvede se otpadni gas koji se mora pustiti van kuće. Prilikom oslobađanja dimnih gasova nastalih prilikom procesa sagorevanja određen deo toplotne energije se odvodiu okolinu. Električnom kotlu se pripisuje još jedna prednost s obzirom da ne stvaraju otpadne gasove, pa se skoro sva proizvedena toplota koristi za zagrevanje prostora. To omogućava da električni kotlovi imaju stepen efikasnosti 99%, što nije moguće kod kotlova na fosilnia goriva.

Elektro kotlovi mogu biti od 6, 9, 12, 18 i 24 kW u standardnoj izvedbi u zavisnosti od veličine grejača koji se koriste, koji mogu biti snage 3 ili 6 kW. Elektro kotlovi mogu biti i veći u zavisnosti od potreba potrošača.

 

Instalacija električnog kotla

Električni kotlovi mogu biti postavljeni bilo gde u Vašoj kući jer nemaju potrebu priključenja na dimnjak koji je potreban za rad kotlova kod kojih se odvija proces sagorevanja, pa samim tim i ne moraju biti postavljeni u blizini spoljnog zida. Umesto toga, oni se mogu postaviti u centar Vašeg doma ili na bilo koji drugi način koji Vam se stvarno dopada. Kotlu takođe nije potreban rezervoar za gorivo poput ulja ili propana. To znači da ćete uštedeti prostor koji bi skladište ili rezervoari zauzeli.

Gasni kotlovi mogu biti prilično skupi, posebno ako nemate gasovod koji već prolazi kroz Vaš dom. Dovesti gas do doma je veliki poduhvat za koji se mora izdvojiti velika suma novca. Na sreću, struja se danas koristi u svim domaćinstvima. To znači da je povezivanje na mrežu jednostavno, jer se povezujete na postojeće linije i skoro odmah možete da zagrejete željeni prostor. To znači da su električni kotlovi jednostavniji za instalaciju i možete očekivati da ćete imati niže investicione troškove za takvu instalaciju u poređenju sa drugim dostupnim opcijama.

Nećete morati da brinete o curenju gasa u Vašem domu kada se opredeliteza električni kotao.

Povezivanje kotla na mrežu

Električni kotao je potrebno povezati na krajnju električnu instalaciju po utvrđenoj šemi povezivanja koju daje proizvođač kotla, sa određenim presekom napojnog voda. Preporuke veličine osigurača, preseka napojnog voda i  vezivanja elektro kotla u zavisnosti od snage uređaja date su u nastavku:

SNAGA 6 kW 9 kW 12 kW 18 kW 24 kW
NAPOJNI VOD 5×1,5 mm 5×2,5 mm 5×2,5 mm 5×4 mm 5×6 mm
OSIGURAČ 16A 20A 20A 35A 50A

Preporučuje se povezivanje uređaja putem spoljašnje sklopke koja odvaja sve polove, sa najmanjim razmakom između kontakata od 3mm, kao i da se na glavnoj razvodnoj tabli izdvoji tri osigurača, ili još bolje odvojiti podtablu koja sadrži samo osigurače potrebne za rad uređaja. Priključivanje se vrši na trofaznu mrežu, odnosno 3N~400V, a radi potpune sigurnosti korisnika povezivanje na krajnju električnu instalaciju mora da izvrši stručno lice prema datoj tabeli i šemi prateći sve elemente prikazane i objašnjene u upustvu.

 

Nedostaci kotla na električnu energiju

Dok električni kotlovi dolaze sa puno prednosti, postoje i nedostaci koji se provlače kod ovih sistema grejanja. Osnovni nedostatak je zavisnost od električne energije, što znači da u slučaju prekida napajanja električne energije ne biste više imali grejanje. U predelima sa čestim nestancima električne energije ovakav sistem se ne preporučuje.Drugi nedostatak je što je struja  jednostavno skuplja od gasa. To znači da se oslanjate na struju da biste zagrejali vodu i Vaš dom, pri čemu ćete trošiti više novca.

Share Button

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *