Saturday, 20 Jul 2024

KOTLOVI NA PELET

Kao poseban oblik grejanja na drva, grejanje na pelet kombinuje tehnologiju kotlova na čvrsto gorivo sa vrlo visokom lakoćom upotrebe npr. kao kod kotlova na gas. Kako su ovi kotlovi doživeli ekspanziju na tržištu tako im je i opseg kapaciteta rastao, pa je sada moguće naći odgovarajući kotao skoro svake veličine i kapaciteta. Razlika između […]

Share Button
Nastavi Dalje...

KOTLOVI NA ČVRSTO GORIVO

Sve više i više ljudi se oslanja na drvo i druga čvrsta goriva za grejanje. Korišćenje kotlova za pirolizu drveta ili kotla na čvrsto gorivo je ekonomično, efikasno i ekološki prihvatljivo. Ovaj način grejanja postao je prava alternativa zakotlove na naftu ili gas. Podela kotlova na čvrsto gorivo Kotlovi na drva su podeljeni na kotlove […]

Share Button
Nastavi Dalje...

KONDENZACIONI GASNI KOTLOVI

O kondenzacionom gasnom kotlu Sa kondenzacionim gasnim kotlom smo dobili tip kotla koji je mnogo efikasniji od konvencionalnog. Dodatna efikasnost postiže se izvlačenjem više energije iz dimnih gasova u poređenju sa konvencionalnim kotlom i korišćenjem ove toplotne energije za prethodno zagrevanje povratne vode koja teče u kotlu. Da bi razumeli kako ovaj proces funkcioniše, moramo […]

Share Button
Nastavi Dalje...

GASNI KOTLOVI

Gasni kotlovi su mini kotllarnice koje imaju sve potrebne elemente za nesmetano funkcionisanje i automatizovan rad sistema centralnog grejanja kao i pripreme sanitarne tople vode (STV). Zidni gasni kotao je najčešći kod sistema grejanja u stambenim i poslovnim prostorima. Gasni kotlovi zauzimaju malo mesta, tako da naženje mesta za gasni kotao, bilo kondenzacioni ili konvencionalni, […]

Share Button
Nastavi Dalje...

ELEKTRIČNI KOTLOVI

Električni kotlovi rade na sličnom principu kao i gasni kotlovi; Međutim, umesto da koriste gas kao gorivo za zagrevanje vode u sistemu centralnog grejanja, oni koriste električnu energiju. U varijanti kombinovanog električnogkotla, ovi sistemi grejanja pružaju veliku uštedu u prostoru pošto se u jednom uređaju može dobiti kotao za zagrevanje sanitarne tople vode i kotao […]

Share Button
Nastavi Dalje...